1. Tarot kaarten leggen

Een oud echter toch nog tot de verbeelding sprekend kaartspel is het Tarot leggen. Tarot wordt veelal gelegd ten behoeve van de grote spirituele betekenis echter wordt ook wel gebruikt als orakel spel. Zondermeer is Tarot kaart leggen van invloed geweest bij mysterie scholen en geheime genootschappen alwaar de kracht en betekenis van de symbolen en tradities werd bestudeerd. De Tarot kaarten golden als de weg om leden in te wijden. Momenteel is het leggen van Tarot kaarten zeer gebruikelijk om vragen over iedere dag te verduidelijken, waarnaast een kijkje in de potentiële toekomst wordt gegeven.

2. Opbouw Tarot kaarten

Vanaf 1600 bestaat het Tarot kaartspel in de vorm zoals het momenteel nog bestaat. Tarot is opgebouwd uit 78 kaarten met daarin twee groepen verdeeld.

- Grote Arcana: 22 Tarot kaarten beschouwen de levensstadia voor die de mens van geboorte tot dood kan doorlopen. Deze kaarten vormen de het belangrijkste deel van het Tarot kaartspel aangezien het de veranderingen in het leven aangeeft. Deze groep kan worden onderscheiden in de volgende kaarten: de Dwaas, de Magiër, de Hogepriesteres, de Keizerin, de Keizer, de Hiërofant, de Geliefden, de Zegewagen, de Zon, de Kluizenaar, het Rad van Fortuin, Gerechtigheid, de Gehangene, de Dood, Gematigdheid, de Duivel, de Toren, de Ster, de Maan, Het oordeel en de Waarheid;

- Kleine Arcana: 56 Tarot kaarten worden in de vier elementen van de aarde verdeeld, oftewel Staven (vuur), Pentakels (aarde), Zwaarden (lucht) en Kelken (water). Staven betreft de manier van communicatie, reizen en dagelijkse beslommeringen. Het houdt energie, ondernemendheid en creativiteit in om er zo gezegd iets van te maken. Pentakels gaan over de materiële zaken in ons leven, geld, carrière, verdiensten maar ook status speelt mee. Zwaarden gaan in op zorgen en beslissingen in ons leven, maar ook vertragingen en teleurstellingen grijpen ons aan oftewel de toestand van onze geest. De laatste categorie Kelken gaat in op gevoelens en emotie zoals de liefde en relaties (vrienden, collega’s en creatieve ontwikkeling).

3. Voorbereiding leggen van Tarot kaarten

De legger van de Tarot kaarten dient te weten wat hij/ zij doet. Er dient een gedegen kennis aanwezig te zijn van de neer gelegde kaarten en wat de symbolen betekenen. Snelle interpretatie is dan ook essentieel. Begint u pas net met het leggen van kaarten dan kunt u het beste aanvangen met dagkaarten waarna u met het serieuze werk kunt beginnen. Voordat u begint met het leggen van Tarot kaarten dient u een goede voorbereiding te hebben. Rust en concentratie brengen de juiste omstandigheden om de Tarot kaarten juist te interpreteren. Uiteraard geldt bij het leggen van de Tarot kaarten dat u uit moet gaan van uw eigen inzicht en gevoel. De volgende punten kunnen u ondersteunen:

- Neem rust en verblijf op een rustige maar vertrouwde plek. Rustige muziek en wierook kunnen daarbij helpen;

- Om uw eigen geest in balans te brengen kunt u vooraf mediteren zodat u comfortabel zit en de energie in uw lichaam vrij spel heeft;

4. Uitvoering leggen Tarot kaarten

Gewoonlijk schudt u de kaarten naar eigen inzicht waarna u de Tarot kaarten een paar seconden tussen de handen houdt om de kaarten te zuiveren en in te stralen. Daarna spreidt u de kaarten over de tafel uit met uw rechterhand. Let wel dat de tafel goed gereinigd is. Daarna concentreert u zich op de gestelde vraag waarna u met de linker hand de benodigde kaarten één voor één pakt tot het “volle” legpatroon is bereikt. Het is belangrijk dat u de Tarot kaarten met de afbeelding eerst naar beneden legt. Laat u bij de keuze van de kaarten leiden door de warmte die de kaarten uitstralen bij de gestelde vraag. Zodra alle kaarten getrokken zijn bergt u de overige kaarten op. Voel de kaarten aan door de Tarot kaarten nog niet aan te raken. De ene kaart zal warmer aanvoelen dan de andere en dus is de betekenis ook van groter belang.

5. Legpatroon Tarot kaarten

Voor het oefenen van Tarot kaart legging is het trekken van een dagkaart. Deze kunt u ’s morgens of ’s avonds trekken zonder dat er een vraag aan verbonden is. Indien u gedurende de tijd af en toe een blik werpt op de Tarot kaar ziet u de betekenis van de dagkaart groeien. Dit houdt ook in dat u snel meer wetenschap krijgt van elk van de 78 kaarten in het Tarot spel. U kunt eventueel in een handboek de uitgebreide betekenis van een specifieke kaart achterhalen. Tijdens het uitleggen van de Tarot kaarten in een sessie legt u het over het algemeen uit in een ster vorm waarmee uw specifieke taken, moeilijkheden, sterke punten en het doel duidelijk worden van de vragende persoon. Wilt u dan ook Tarot kaarten leggen, laat u dan goed informeren omtrent de betekenis van iedere Tarot kaart.