1. Reïncarnatie

Reïncarnatie is een Latijns woord en betekent letterlijk vertaald "opnieuw in het vlees".

Er is al veel over reïncarnatie geschreven en gezegd en wat voor de een zeker is blijft voor de ander een geloven.

Een andere vertaling voor reïncarnatie is “opnieuw bezield”. De ziel die keer op keer een nieuw leven uitkiest, een nieuw leven om verder te gaan met de lessen die nog geleerd moeten worden of liever gezegd om te herinneren.

Herinneren omdat de ziel vanuit de bron komt en dus alles al weet.

2. Bron van het levenWat wordt er bedoeld met de bron?

De oorsprong van alles, enkele voorbeelden zijn: het goddelijke, het al, het universum iedereen heeft hier zo zijn eigen naam voor en gedachten over. In de bron is alles een, daar is geen haat of strijd, nee daar is vrede en liefde. En juist die vrede en liefde, dat is waarom er wordt gereïncarneerd.

Vrede en liefde en saamhorigheid dat is waar het omdraait. Daarom zal er ook nooit naar en lagere of kwader vorm worden gereïncarneerd simpelweg omdat we op weg zijn naar het grote geluk waar alles goed is zoals het is.

Misschien choquerend om te weten, dat als we denken nu een goed mens te zijn, we wellicht ooit ook al een moordenaar of geweldenaar zijn geweest. Maar zonder die lessen en ervaringen waren we nu niet geweest zoals we nu zijn.

3. Leven uitkiezenKiezen we dan zelf ons leven uit?

Ja, de ziel gaat verder met zijn les waar hij in het vorige leven mee is opgehouden.

Een theorie is dan ook dat de ziel op het zelfde tijdstip datum,” natuurlijk wel een ander jaar” en onder een gelijke sterrenhemel qua stand maan, zon, en sterrenbeelden weer geboren wordt. Hierbij zoekt de ziel dan ook de juiste gezinssituatie uit waarin het ook mogelijk is de lessen voort te zetten daar waar hij gebleven is.

Waarom de een zo’n zwaar leven en de ander zo’n gemakkelijk leven? Vergeet niet dat een ieder zijn probleem uniek is, wat voor de een zwaar is kan voor de ander weer makkelijk zijn en andersom.

4. De ziel van een zwaar leven

Een voorbeeld van waarom dan een leven zo zwaar kan zijn: De ziel is klaar in een vorig leven en heeft nooit iemand iets kunnen vergeven voor wat er is gebeurd of voor wat hem is aangedaan.

Daarom kiest hij een leven uit met als doel ik wil leren de mensen echt te vergeven voor wat ze elkaar en mij aandoen. In dat leven wordt hij dan bestolen, familie leden worden vermoord kortweg er wordt hem van alles aangedaan zodat hij iedereen vergeven kan. Voor hem en ook voor buitenstaanders een zwaar leven maar hij heeft er zelf voor gekozen om uiteindelijk zijn lessen te leren.

5. De waarheidWat is dan waar?Wat voor jou de waarheid is.

Er zijn nu eenmaal geen reizen door reïncarnatie land. Het begint met de bereidheid om het te geloven, en als je er dan steeds meer over leest en in verdiept, kan het overgaan in, dat je het gelooft totdat het uiteindelijk een weten wordt en dan is het dus jouw waarheid.

Succes met het ontdekken van jouw waarheid!