1. Regressietherapie

Met een regressie wordt teruggegaan naar een vroegere ervaring waar je nu een onprettige nawerking van hebt, om die dan alsnog te verwerken. Die vroegere ervaring kan ook een vorig leven zijn. Deze onprettige nawerking{trauma’s}kun je verdelen in: Trauma’s, Hangovers, Overtuigingen{in de regressietherapie ook wel postulaten genoemd}

2. Ervaring met Regressietherapie

Met een regressie wordt teruggegaan naar een vroegere ervaring waar je nu een onprettige nawerking van hebt, om die dan alsnog te verwerken. Die vroegere ervaring kan ook een vorig leven zijn. Deze onprettige nawerking{trauma’s}kun je verdelen in: Trauma’s, Hangovers, Overtuigingen{in de regressietherapie ook wel postulaten genoemd} Hiervoor zijn de volgende stappen nodig:

Er wordt naar het begin van de traumatische ervaring gegaan en gekeken wat het laatste moment voor het trauma was waarin nog niets aan de hand was.

Er wordt gekeken wat er tijdens het begin allemaal met de cliënt gebeurt, wat er gedacht wordt en hoe er gereageerd wordt.

Het trauma doorleven, aanvaarden, begrijpen en het loslaten van allerlei ladingen.

Betreft het een vorig leven wordt er door de sterfervaring heen gegaan.

Er wordt gezorgd dat er weer een verband is met het leven van nu.

3. Hangovers

Een hangover is een trauma van een ander soort. Hier hebben we niet te maken met een wond maar meer met een soort last wat het resultaat is van zaken die zich veelvuldig en herhaaldelijk hebben voor gedaan. Hangovers zijn dan ook niet het resultaat van een acute aanleiding maar chronisch. Een hangover sluipt erin en zorgt ervoor dat we zwaarmoedig en somber zijn, het maakt ons kleiner. Hangovers kunnen de oorzaak zijn van een vervelende jeugd of een vervelend vorig leven. Enkele ladingen waar we met een hangover mee te maken hebben zijn: somberheid, moeheid, uitgeput zijn, wrok, leegte.

4. Herbeleven hangover

De stappen die nodig zijn om een hangover te herbeleven zijn bijna gelijk aan die van een trauma met dat verschil dat er aan elke lading gewerkt wordt. Hiervoor zijn 2 extra stappen:

1}Er wordt per lading gekeken waar hij zich heeft vast gezet.

2}Per lading wordt er naar het ergste moment gegaan.

5. Postulaten

Het woord postulaat wordt bij regressie gebruikt maar betekend het zelfde als overtuiging. Postulaten zijn ladingen van mentale aard en ontstaan als er bij een gebeurtenis niet meer gevoeld wordt maar dat daar een gedachte voor in de plaats gezet wordt. Er wordt voor deze behandeling gekozen als een hangover of trauma sessie niet heeft geholpen. Enkele stappen die nodig zij bij het ontkrachten van een postulaat zijn:

1.De lading wordt gezocht. Er wordt terug gegaan naar de eerste keer en alles doorleven hoe het in die situatie toen was.

2.Naar het moment gaan waar de lading is ontstaan. Duidelijkheid krijgen over wat er toen allemaal gebeurde.

3.Er wordt naar het heden gegaan en gekeken wat het postulaat nu met je doet. Door de cliënt wordt het postulaat een aantal keren hardop uitgesproken.

6. Trauma's

Trauma’s ontstaan doordat er nooit echt veel aandacht aan een bepaalde gebeurtenis is gegeven. We geven het een plekje wordt er wel gezegd maar juist een plekje wat niet echt deel mag nemen aan het geheel, gaat om aandacht schreeuwen.

7. Tot slot

Het is dus belangrijk dat de gebeurtenis waardoor het trauma ontstond doorleefd wordt. Door alleen al veel aandacht te geven aan een gebeurtenis wordt de lading minder.