1. Alternatieve psychotherapie.

Een vorm van psychotherapie die niet tot het reguliere en dus wetenschappelijke circuit behoort. Steeds vaker wordt er naar deze vorm van therapie gegrepen en gelukkig wordt het ook bij veel zorg instellingen en verzekeraars al erkend.

2. Alternatieve geneeswijzen

De meeste alternatieve psychotherapieën gaan uit van een holistisch model dwz dat er gewerkt wordt aan een cliënt in zijn/haar geheel. Niet alleen het probleem of de kwaal is onderwerp van een sessie maar ook hoe de cliënt in de wereld staat en hoe hij/zij de wereld ziet, relaties, geloof, werk, gezondheid kortom alles wat de cliënt maakt tot wat hij/zij nu is.

3. De kwaal genezen

Dus niet de kwaal alleen wordt genezen maar de cliënt in zijn/haar geheel. De cliënt wordt hier aangezet tot een zelfgenezend vermogen op lichamelijk en geestelijk gebied. Enkele vormen van therapieën zijn: Hypnotherapie, polyenergetische therapie, Regressietherapie.

4. Bij ernstig zieken

Het is een enorme aanslag op je kwaliteit van leven als je naar een bezoek aan de huisarts wordt doorverwezen naar een specialist die vervolgens de diagnose stelt ongeneeslijk ziek. Naast de enorme angst, het verdriet en alle onzekerheid over de toekomst begint ook gelijk het traject van onderzoeken. Opname in een ziekenhuis blijft vaak niet uit en men probeert uit alle macht te achterhalen waar het wegkomt en wat men er aan kan doen.

5. Artsen en doktoren

Al die doktoren en specialisten doen geweldig werk en proberen het leven zolang als mogelijk is te rekken. Helaas is men nog niet in staat om een ziekte als bijv. kanker volledig te genezen. Nee, volledig genezen niet maar draaglijker maken doordat er minder angst is en wat meer acceptatie, zodat de levenskwaliteit beter is, behoort dankzij de alternatieve psychotherapie wel tot de mogelijkheden.

6. Spiritualiteit

Binnen de alternatieve geneeswijzen is veel spiritualiteit en juist deze spiritualiteit kan een manier van geloven bieden waardoor er een ander inzicht wordt gegeven in het leven maar ook zeer zeker in de dood. De grootste angst is de angst voor afscheid, de dood en wat je allemaal zoal gaat missen. Vaak zie je ook bij terminale patiënten dat ze drukker zijn met het verdriet van hun naasten dan met hun zelf.

7. Inzicht

Inzichten krijgt de patiënt door uit te diepen waarom hij/zij die angsten heeft en vooral waarvoor hij/zij dan precies bang is. Hierbij geeft de patiënt uiteindelijk zichzelf de antwoorden en inzichten waardoor hij/zij completer wordt en gaat beseffen dat alles goed is zoals het is. En juist door het confronteren en helemaal in de situatie te duiken slijt er iets van de lading waardoor het verdriet en de angst minder wordt.

8. Slot

Wij mensen zijn nu eenmaal erg bang voor het onbekende. De diagnose ongeneeslijk ziek is een weg die versneld naar de dood lijdt en die dood daar weten wij erg weinig vanaf. Met alternatieve psychotherapie zoals hypnotherapie of regressie bestaat de mogelijkheid om onder trance een kijkje te nemen in onze ziel en ons onderbewustzijn en daar ligt wel informatie over het hiernamaals maar ook wat er voor dit leven was en dus waar het allemaal uiteindelijk omdraait. Hierdoor gaat er een beetje van het onbekende af en dus wordt het draaglijker.