1. Neuro Linguistisch Programmeren

NLP (neuro linguistisch programmeren) komt uit Amerika en wordt veelal gebruikt in het bedrijfsleven voor trainingen in coaching en communicatie.

Bij de ontwikkeling van NLP heeft men als doel gehad, alle eigenschappen van personen die op een bepaald vakgebied of gewoon als persoon succesvol zijn, in kaart te brengen {modelleren}, zodat die overgebracht kunnen worden naar andere personen{cliënten}.

Mensen die onzeker zijn over hun kunnen, faalangst hebben of gewoon ergens niet zo goed in zijn, kunnen dan ook prima met verschillende NLP technieken geholpen worden. Daarom wordt NLP ook veel gebruikt in de therapie wereld.

NLP gaat niet uit van de werkelijkheid maar van het beeld van de werkelijkheid, niets is zoals het is, het is slechts zo zoals jij het ziet.

2. Overtuigingen binnen NLP

De ideeën die je hebt en de manier hoe jij tegen over het leven staat maar ook hoe jij de wereld ziet heeft allemaal te maken met jouw overtuiging. Een overtuiging is niet de waarheid het is alleen jouw waarheid.

Overtuigingen kun je krijgen door de opvoeding, media, bepaalde gebeurtenissen etc. Een paar voorbeelden van overtuigingen zijn:

Ik doe het toch nooit goed {doordat je ouders nooit een complimentje gaven of je alles uit de handen haalden.

Alle buitenlanders zijn slecht {doordat er op televisie en in de kranten vaak een negatief beeld van wordt geschetst.

Niemand is te vertrouwen {doordat je vaak bedrogen bent of vanaf je vroegste jeugd werden beloftes die jou gedaan waren niet nagekomen}.

3. Techniek van NLP

NLP heeft een techniek ontwikkeld die ervoor zorgt dat positieve ervaringen opgeroepen worden. Deze techniek heet “Ankeren”. Voor negatieve overtuigingen en vervelende situaties wordt veelal het plaatsanker gebruikt.

Het plaatsanker zorgt ervoor dat een plaats gekoppeld is aan een ervaring of hulpbron. Plaatsankers kunnen stukken papier zijn waarop de gegevens geschreven zijn waar je mee werken wilt. Ga je op zo’n plaatsanker staan zul je met behulp van een therapeut ook helemaal beleven waar dat anker voor staat.

4. Voorbeeld NLP

Hier volgt een voorbeeld met de “Circle of Excellence”dit is een van die plaatsanker technieken. Deze werkt met 4 plaatsankers: Situatie, Toekomst, Hulpbron en Meta{overzicht}. Met behulp van de therapeut stapt de cliënt telkens op een plaatanker en doorleeft helemaal waar het plaatsanker voor staat of zoekt naar oplossingen met behulp van plaatsanker. Voorbeeld klacht = Onzekerheid bij het toespreken van een groep{ik doe het toch niet goed}. Op situatie roept cliënt deze situatie op en doorleefd het helemaal. Op meta kijkt cliënt met afstand naar zichzelf in die situatie om te zien wat hij/zij nodig zal hebben.{bijv. zelfvertrouwen}.

5. Hulpbron NLP

Op hulpbron haalt cliënt dan een situatie op waarin hij/zij wel veel zelfvertrouwen had, dit zelfvertrouwen wordt door cliënt met behulp van therapeut meegenomen naar het plaatsanker toekomst. Op toekomst wordt dan gekeken hoe cliënt in de toekomst met een dergelijke situatie omgaat. Deze techniek gaat uiteraard onder goede begeleiding van een therapeut met kennis van zaken.

6. NLP therapeuten

Het is wonderlijk hoe een anker werkt en versterkt. Het gegeven voorbeeld is een globaal voorbeeld om enig idee te krijgen, hoe NLP in de praktijk ook jou van die vervelende overtuigingen en situaties af kan helpen. Er zijn speciale NLP therapeuten maar ook binnen veel andere therapievormen wordt er gewerkt met NLP technieken.