1. Inleiding NLP

Wanneer weet je dat iets waar is of dat iemand de waarheid spreekt. Het kan heel irritant zijn als je twijfels hebt over de waarheid of als je iets niet vertrouwd. Maar hoe kom je er achter? Het kan zijn dat je daar heel laconiek in bent, ook prima maar meestal voel jij je er niet lekker bij er is argwaan en je reageert anders ten opzichte van de persoon in kwestie.

2. Wat heb je nodig bij NLP

Binnen NLP is een onderdeel dat zich bezighoud met representatie systemen. Ieder mens heeft deze representatie systemen en binnen NLP wordt er van uitgegaan dat wij aan de hand van 5 zintuiglijke systemen alle informatie verwerken en daarna weergeven. Deze systemen zijn een manier om de wereld beter te kunnen zien, te leren kennen en te kunnen weergeven. De 5 systemen die we allemaal bezitten zijn:

3. visueel (zien),Auditief (horen),Kinistetisch (gevoel},Gustatoir (proeven),Olfactoir (ruiken). De waarde van NLP

Al jaren geleden gebruikte de F.B.I. in Amerika NLP specialisten die als een soort leugendetector fungeerden om bij criminelen de waarheid te ontdekken.

Het is mogelijk de waarheid te achterhalen dit vereist alleen heel veel oefening en mensen kennis. Om die mensen kennis te ontwikkelen is NLP een geweldig handvat. Ga er alleen nooit vanuit dat als jij denkt dat je de waarheid ontdekt hebt dat dan ook beslist zo is. Je zit alleen wel een heel stuk in de goede richting.

4. Volg je eigen NLP-systeem

Iedereen heeft zijn hoofd systeem, dat wil niet zeggen dat we maar een systeem gebruiken maar dat we van een systeem meer gebruik maken dan van de andere. De systemen 1,2 en 3 zijn over het algemeen een van de hoofd systemen en 4, 5 als aanvulling zodat het nog duidelijker wordt. Waar wel op gelet moet worden alvorens er gekeken wordt of iets wel de waarheid is, is of iemand rechts- of linkshandig is. Bij de volgende uitleg ga ik van een rechts handig persoon uit.

5. Hoe NLP interpreteren

Om te kijken wat voor persoon je voor je hebt, zijn er meerdere zaken waar je op let. Zoals: kijkt de persoon links naar onder (auditief digitaal) ofwel hij is iemand die alles uitdiept en beredeneert. Kijkt de persoon rechts onder, ofwel kinestheet ofwel een gevoelsmens.

Er spelen ook nog meerdere factoren mee om zekerder te worden over het feit of iemand de waarheid spreekt. Zo wordt er gelet op de hele lichaamstaal. Ken je de persoon dan is een verandering snel merkbaar maar bij een persoon die je niet goed kent, moet je opmerkzamer zijn. Onderdelen waar ook opgelet moet worden zijn de ademhaling, stemgeluid, zweet, gedrag en vooral ook ontwijkingen d.w.z. geen antwoord geven op een vraag of naar het toilet moeten, hoesten etc.

6. Tips over NLP

Als je met iemand praat en je wilt zien of het de waarheid is let je op zijn oogbewegingen. Voor die persoon is links kijken reconstructie dus herinneren en rechts kijken constructie das maken. Stel je een vraag en de persoon kijkt links zijwaarts{auditief} of links boven{visueel} dan is het een herinnering{waarheid} kijkt hij rechts zijwaarts{auditief} of rechts boven{visueel} creëert hij een antwoord{leugen}.Naar boven kijken is dus via beelden antwoorden ophalen of verzinnen. Zijwaarts kijken is via geluiden.