1. Inleiding

Voor kinderen is spiritualiteit iets wat er gewoon bij hoort. Ze weten niet bewust dat ze spiritueel zijn maar zijn er dagelijks mee bezig. De mate waarin ze er mee bezig zijn verschilt per leeftijd, een jonger kind zit nog dichter bij de bron dus is de spiritualiteit veel nadrukkelijker aanwezig.

2. De bron

Met de bron wordt bedoeld het universum, de kosmos, het al. De bron is waar we vandaan komen voordat we weer reïncarneren en verder gaan met onze lessen. Omdat een kind dus nog zo dicht bij de bron zit weet het nog heel goed hoe het allemaal is, het beleeft de spiritualiteit alleen in zichzelf en ervaart het ook als heel normaal.

3. Welke spiritualiteit

Voor kinderen is het normaal dat je eerlijk bent en vooral dat mensen zichzelf zijn, dit is ook erg belangrijk voor hen omdat ze zich nog heel erg verbonden voelen met alles wat leeft. Als je de tijd neemt en ze is goed gaat observeren is dit vooral bij kleine kinderen zo rond de leeftijd van 3 jaar goed te zien.

4. Enkele voorbeelden zijn:

Bij een wandeling door de natuur zijn ze vaak ook helemaal een met de natuur ze blijven bij elk bloemetje, bij elke boom en bij alles wat geluid maakt en beweegt vol bewondering staan. Dit is een vorm van waarnemen waar als volwassen mensen dit willen bereiken ze al heel lang bezig moeten zijn met spirituele zaken zoals: meditatie en yoga.

Kinderen voelen zich snel aangetrokken door volwassenen die zichzelf zijn. Iemand die niet echt is en gemaakt leuk doet heeft geen schijn van kans bij een klein kind het kind zal nooit uit zichzelf naar die persoon toegaan, een kind heeft het gewoon door.

Noem het sensitiviteitsgevoel of 6e zintuig, het is een vorm van spiritualiteit die van nature aanwezig is.

5. Kinder spiritualiteit

Als een kind ouder wordt ondervindt het de eerste problemen rond zijn spiritualiteit. Die problemen ontstaan doordat er niet naar ze geluisterd wordt, ze worden niet serieus genomen en wij proberen ze als volwassenen al die mooie spirituele bezittingen af te leren.

Dit doen we niet bewust we proberen ten slotte allemaal een zo goed mogelijke opvoeding te geven en dat doen we dan vaak op de zelfde manier zoals wij ook zijn opgevoed, het is ons ook ooit afgeleerd.

6. Wat is echt belangrijk

Dat ze zichzelf belangrijk mogen vinden ongeacht wat iemand anders er van vindt. We kennen allemaal wel de zogenaamde normen en waarden zoals: eerst een ander en dan ikzelf of wat zouden ze wel niet zeggen, kortom altijd maar rekening houden met de ander en ondertussen raakt het kind zichzelf kwijt. Een kind gaat zich steeds minder begrepen voelen en gaat zich steeds vaker afzetten tegen de volwassenen dit uit zich vooral in de pubertijd. Een tijd waarin het kind zoals wij zeggen zich zelf gaat ontdekken maar het is eigenlijk een tijd waarin een kind zichzelf terug wil vinden.

7. Slot

Spiritualiteit een mooi bezit laten we in plaats van alle goede opvoed methodes eens kijken wat we van onze kinderen kunnen leren.