1. Familieopstelling

Alles zit in een bepaald systemische opstelling: het bedrijf waar je werkt heeft een systeem nodig om te kunnen functioneren, de natuur werkt volgens een bepaald systeem, bijv. de water kringloop.

Jouw lichaam is een systeem dat bestaat uit allerlei onderdelen die elkaar beïnvloeden en nodig hebben om te kunnen functioneren.

Zo zie je dat alles functioneert dankzij het systeem waar het in zit.

Systemische opstellingen is ontwikkeld in de jaren ’70 om met het gezin als systeem te kunnen werken. Daarbij werden alle gezinsleden met een therapeut bezocht om de onderlinge verhoudingen te bekijken en te behandelen.

Systemische opstellingen is een methode waarmee je naar een situatie of vraag kunt kijken zonder al te veel psychologisch gepraat of geanalyseerd. Op deze manier komen factoren naar voren die beïnvloedbaar en helder worden.

Familieopstelling is de meest bekende vorm van systemische opstellingen, waarbij onderzocht kan worden of belemmeringen die je nu ervaart in je persoonlijke leven of in relaties voortvloeien uit eerdere gebeurtenissen binnen jouw familie.

2. Functioneren familie

Ook een gezin of familie vormt een systeem. Dit bestaat uit onderlinge samenhang van de leden, er zijn bepaalde wetten en regels en dit systeem is flexibel maar ook krachtig. Het kan beïnvloed worden van buitenaf maar ook van binnenuit. Er komen verstoringen en ontwikkelingen in voor en vaak is er niet snel een oplossing voor handen om het systeem dan weer in ballans te krijgen. 3 regels die bij familieopstellingen worden gebruikt:

Iedereen hoort erbij en heeft dus recht op zijn eigen plek. Voorbeeld: wordt er iemand buitengesloten gaat er vaak iemand anders van het gezin iets doen om het weer goed te maken.

Zorg dat er ballans is tussen geven en nemen. Tussen partners hoort dit evenwicht er te zijn, de ouder geeft en het kind krijgt maar ook het kind geeft en de ouder krijgt.

Respect voor de verdeling binnen het gezin of de familie. Wie het eerste komt staat het hoogste. Voorbeeld: bij een samengesteld gezin staan de biologische ouders dichterbij dan de stiefouders of adoptie ouders. Hier is het belangrijk dat de stief- of adoptie ouders de biologische ouders eren.

3. Werking familieopstelling

Bij een familieopstelling wordt gezorgd dat er genoeg representanten zijn. Deze representanten hoeven geen bekenden van de cliënt te zijn, een familie opstelling werkt het beste als de representanten niets van de cliënt weten. De cliënt geeft aan wat het thema is. Op basis hiervan beslist cliënt samen met de therapeut welke systeemmiddelen opgesteld worden bijv. vader, moeder,broer, zus.

De cliënt kiest zelf de representanten voor die familieleden die hij/zij wil opstellen. Belangrijk is dat de cliënt niets van te voren bedacht heeft maar zonder na te denken de representanten bij de schouder pakt en daar opstelt wat voor de cliënt goed voelt. Vervolgens gaat de cliënt op die plek staan wat goed voelt en communiceert met de opgestelde representanten als ware het zijn/haar echte familieleden. Wanneer.

4. Voorbeelden familieopsteling

Hier volgen 4 voorbeelden wanneer je kunt kiezen voor een familieopstelling:

Als jij je eigen plek wilt terug vinden. Vragen die hierbij horen zijn: Wat is mijn plaats?

5. En, wie ben ik eigenlijk?

Als jij vreemde gevoelens en taken wilt teruggeven aan je familie. Bijhorende kenmerkende zinnen kunnen zijn: Hier doet toch iedereen wat hij wil, zorg jij even voor vader dat kan jij toch zo goed?

6. Meer voorbeelden

Een identificatie opheffen. Zinnen die hierbij horen kunnen zijn: ik ben bang dat ik net als..., mijn familie vindt dat ik op ... lijk.

Als jij je verantwoordelijkheden wilt afgrenzen. Bijhorende zinnen kunnen zijn: als kind werd al van je verwacht dat jij bij een familieconflict je ouders steunt, je ouders hebben geen grenzen naar jou gesteld en bemoei je er niet mee ik ben je vader/moeder jij houdt je erbuiten.

7. Inzicht

Met een familieopstelling krijg je diep inzicht in de sterkte van het familiesysteem, in de kracht van de liefde die deze relaties stuurt en in jezelf.