1. Engelen zijn lief

Als er over engelen gesproken wordt gaat het over hulp, liefde , bescherming en meer van dat soort zaken. Een engel heeft bijna altijd te maken met goedheid en een engel wordt gezien als een beschermheilige en ook als boodschapper van de goden. Bijna in alle religies is dat het zelfde. Bijna altijd met goedheid omdat er volgens de verschillende geloven ook slechte engelen bestaan. Hoewel alle engelen van oorsprong heilig zijn is er volgens de mythe (verhaal over goden) een groep engelen die zijn gaan rebelleren tegen de goden, en de duivel is hun leider.

2. Engelen en goden

Deze groep engelen zorgt voor de rottigheid op deze wereld maar zal uiteindelijk nooit zegevieren omdat de verenigde kracht van het goede onoverwinnelijk is. Nogmaals het is een geloof en dat zegt niet dat het de waarheid is. Zo is mijn waarheid dat er alleen maar goedaardige engelen bestaan.

3. Hoe zien ze eruit.

Dat is voor iedereen verschillend een paar voorbeelden zijn:

Een wit of gekleurd licht om een schim of personen met vleugels zoals in vele boeken beschreven staat. Het hoeft niet altijd in beeld te zijn. Veel mensen ontmoeten hun engel in gevoel en weten gewoon dat hij bij hun is.

Engelen worden ook wel gidsen genoemd dit is ook een benaming die veel gebruikt wordt in diverse therapieën zoals:

4. hypnotherapie enregressietherapie.

Hier wordt je dan extra kracht, energie of inzicht gegeven door een ontmoeting met je gids. Er is wel een verschil tussen gidsen en engelen

5. Gidsen

Gidsen horen bij een persoon en zullen die persoon altijd vanuit veel liefde en goedheid helpen. Deze hulp uit zich in, een heel goed idee wat je opeens krijgt of dat je door een slecht gevoel iets niet gaat doen of door een goed gevoel juist wel gaat doen maar ook bijna ongelukken en meer dingen in het leven die op een wonderbaarlijke manier zijn goed gegaan. Kortom alles wat aan geluk wordt toegeschreven heeft met je persoonlijke gids (gidsen) te maken.

6. Engelen

Engelen zijn een soort gidsen die het groter geheel dienen. Ze houden niet vast aan een persoon. Ze helpen alles en iedereen daar waar het nodig is. Als de gidsen er te veel moeite mee hebben dan kan een engel hier ondersteuning bieden. En ze dienen als tussenschakel van het goddelijke hemelse) en het aardse in de grotere zaken als oorlogen, rampen, politieke kwesties. Ja, helaas kunnen de engelen dit niet voorkomen en dienen ze hier als begeleiders om hier zo goed mogelijk de les van te leren en er mee om te gaan

7. Slot

Door goed te beseffen dat je omringd en geholpen wordt door engelen en gidsen en daar iets vaker aandacht aan besteed, zal jij je engel of gids vaker ontmoeten en dus ook voelen dat ze er voor jou zijn. Vraag dan ook niet alleen om jou engel of gids als je in nood zit maar bedank hem ook eens voor de mooie en goede dingen die je overkomen. Dan zullen ze wellicht nog iets vaker merkbaar aanwezig zijn. Engelen bestaan dus al zolang er religies en geloven zijn en zelfs daarvoor. Ze zijn in dienst van het goddelijke en groter geheel en dat is waar ze vandaan komen.