1. Geesten en spoken

Geesten en spoken, al vanaf onze jeugd worden we er mee geconfronteerd. In allerlei sprookjes, legendes en griezel verhalen zien we geesten en spoken de revue passeren. Daardoor ontstaat ook de angst die we ervoor hebben. De meeste angst die we voor geesten hebben is de angst voor het onbekende. Er wordt ons als kind nooit verteld wat het inhoud en wat het kan zijn.

2. Geesten en entiteiten

Ze worden in de spirituele wereld ook wel entiteiten genoemd. Entiteit betekend iets dat bestaat, dit is een vaag begrip en juist daarom wordt dit woord ook gebruikt voor geesten. Er is iets dat bestaat, iets wat voor de ene persoon een zeker gevoel is, en wat de ander weer kan zien als een soort schim en weer een ander door middel van stemmen of geluiden.

3. Zielen wereld

Als we het over geesten en entiteiten hebben begeven we ons in de zielen wereld, daar waar het niet stoffelijk is. De geesten die door mensen worden waargenomen zijn dan ook dolende zielen van overledenen die nog geen rust hebben gevonden.

4. Hoe kan dat dan?

Dat kan doordat mensen op een onverwachtse manier uit het leven worden gerukt.

Dit kan zijn door een ongeval, zelfmoord of moord. De ziel van zo’n persoon beseft dan niet dat het stoffelijke leven over is en doolt nog rond en vraagt daar waar het mogelijk is om aandacht. Ik zeg daar waar het mogelijk is omdat niet iedereen onder ons deze dolende zielen{geesten} kunnen opmerken.

5. Wie kan ze zien

Mensen met een gave kunnen ze zien. Deze gave kunnen sommigen ontwikkelen maar de meesten krijgen het mee en vanaf hun vroegste jeugd ontwikkeld zich dat al. Voor veel van deze mensen is het niet echt een gave want stel je eens voor dat je als kind stemmen hoort of personen ziet die er volgens anderen niet zijn. Erg beangstigend en een en al onbegrip. Gelukkig leven we nu in een meer spirituele wereld waar meer begrip is voor deze mensen zodat er over gesproken mag worden.

6. Slechte en goede

Dit kan ook verdeeld worden in geesten die veel aandacht vragen en geesten die weinig aandacht vragen. Geesten zijn nooit bewust slecht de aandachtvragers willen iets duidelijk maken en als daar niets op uit wordt gedaan gaan ze die aandacht steeds duidelijker vragen. Het zal dan ook niet zoals in horror films zijn dat een geest bezit neemt van iemand. Als we dan toch over de invloed van een slechte geest praten, zal dat eerder merkbaar zijn aan dat de dingen in je leven niet zo soepel verlopen en net fout gaan ipv goed of dat je minder in je vel zit bijv., onzekerder.

7. Conclusie over geesten

Geesten zullen de meeste aandacht vragen bij die personen die ze kunnen waarnemen. Het is de angst voor het ontastbare of het onzekere wat mensen in sommige gevallen gek of bezeten maakt. Als jij het niet toelaat en je afschermt door gewoonweg bij jezelf te blijven en te weten dat je geen angst hoeft te hebben, is en blijft er niets aan de hand en hebben ze geen vat op jou. We hebben allemaal ons hele leven een geest en ziel. Waarom zullen we er dan angstig voor worden als er geen lichaam meer omheen zit.