1. Maya kalender

21 december 2012, de datum waarop de Maya kalender ophield en de datum waarvoor veel mensen bang waren. Er werd veel over geschreven en gezegd en over het algemeen zijn het allemaal negatieve uitingen.

2. Een paar voorbeelden zijn:

Er zullen veel oorlogen uitbreken, er komen meer natuurrampen zoals: overstromingen, stormen en aardbevingen, de economie stort helemaal in en zo zijn er nog veel meer negatieve voorbeelden te noemen. Wij belichten over het algemeen liever de donkere kant van een verhaal dan de lichte ofwel positieve kant. Door dit alles ontstaat er onder grote delen van de bevolking angst, angst voor het onbekende en we geloven nu eenmaal sneller de negatieve verhalen. Al deze angst en onrust is echt niet nodig dat er wat gaat veranderen is duidelijk dat kunnen we al jaren zien aan alle snelle technische ontwikkelingen van de vorige eeuw en zeer zeker ook aan de veranderingen in ons doen en laten. Zo zijn we met zijn allen de laatste jaren heel wat spiritueler geworden iets waar 20 jaar terug nog vaak met schaamte over gesproken werd.

3. De voordelen en de nadelen

Zijn er dan werkelijk voordelen, ja die zijn er want we gaan over van het Vissen tijdperk naar het Aquarius tijdperk en 2012 is het jaar dat die ommekeer een feit wordt.

Omdat het Aquarius tijperk het tijdperk van saamhorigheid, gevoel en liefde is kan het niet anders zijn dan dat we 2012 ook zo moeten bekijken en dus positief.

4. Zijn er dan helemaal geen nadelen

Ja, zeker wel er is een nadeel en die geldt voor de machtswellustelingen onder ons en ook voor de groot verdieners die geen oog meer hebben voor een ander en alleen zichzelf maar willen verrijken. Voor deze groepen zal het niet leuk zijn dat ze geen grip meer hebben op de samenleving en dat ze ons niets meer wijs kunnen maken.

Die ommekeer zal niet in een dag, week of maand gaan, nee dat zal een lang proces zijn wat ook al lang aan de gang is. 21-12-2012 is slechts het hoogte punt waarna de ommekeer een feit werd.

5. Voordeel 1

Alles wordt spiritueler en dus gaan we ons zelf meer ontdekken wat inhoud dat onze persoonlijke ontwikkeling met sprongen vooruit gaat. Persoonlijke ontwikkeling is ook een kreet die we de laatste jaren steeds vaker horen De volwassenen zijn er vaak uit zichzelf al met bezig maar het mooie is dat je op scholen ziet dat het al bij de les stof hoort.

6. Voordeel 2

Veel draait om geld en aanzien dat is vooral in de laatste eeuw zo gegroeid dit zal minder belangrijk voor ons worden. We moeten uiteraard wel voor geld zorgen om te kunnen leven maar het is niet meer zo dat alles ervoor moet wijken. We zullen meer tijd gaan besteden aan ons zelf, onze relaties en de kwaliteit van het leven. We ontdekken bijvoorbeeld dat kwaliteit van leven niet afhankelijk hoeft te zijn van geld en dus materiële zaken.

7. Voordeel 3

Eindelijk gaan we samenwerken zonder onze ego’s al te veel te laten spreken. Die samenwerking zal er voor zorgen dat het verschil tussen arm en rijk minder zal worden en ook dat we steeds dichter bij die zo gekoesterde wereldvrede komen.