Spiritualiteit en esoterie, de diepere betekenis achter alles wat leeft

Spiritualiteit komt uit het Latijns (spiritus) en betekend geest. Met Spiritualiteit kun je opluchting, hoop, zin en innerlijke vrede in je leven brengen. Door religie wordt bij veel mensen de spiritualiteit gevonden. Andere mensen vinden de spiritualiteit door de muziek, kunst of verbinding met de natuur. Vooral vroeger werd de spiritualiteit in de religie gezocht.

Als men anders omging met spiritualiteit dan de religie voorschreef werd er al snel een stempel op je gedrukt en verklaard dat je gek was. Nog veel vroeger kwam je zelfs op de brandstapel in verband met hekserij.

Gelukkig heeft de spiritualiteit onder de mensen de laatste decennia een behoorlijke ontwikkeling door gemaakt. Deze ontwikkeling heeft ervoor gezorgd dat er veel openheid over is, zodat de spirituele wereld voor iedereen toegankelijk is geworden. Je ziet ook steeds vaker spiritualiteit bij kinderen.

Spiritualiteit en gezondheid.

Lichaam en geest zijn verbonden. Door deze verbintenis heeft de gezondheid van de een invloed op de gezondheid van de ander. Als het lichaam gezond is, vinden we het normaal dat het tussen de oren ook goed zit. Dat het andersom ook zo werkt, wordt door veel mensen niet geaccepteerd. Dit komt, omdat het niet direct tastbaar is.

De inzichten, liefde, opluchting, positieve overtuigingen en kracht, die verkregen worden door spiritualiteit, dragen wel degelijk bij aan de lichamelijke gezondheid.

Spiritualiteit in de vorm van meditatie (yoga) en gebed geven kracht en liefde voor een gezonder leven. Zijn er echter al gezondheidsklachten, dan zijn er alternatieve geneeswijzen en therapieën, die hier een grote rol van betekenis kunnen spelen.

Dit alternatieve circuit, heeft een grote spirituele grondslag. Alternatieve geneeswijzen en therapieën werken niet alleen met de klacht, maar met de mens als geheel.

Esoterie

Spiritualiteit en esoterie zijn nauw met elkaar verbonden. Ze zijn allebei belangrijk voor de persoonlijke ontwikkeling. Is het bij spiritualiteit, dat je naar jezelf leert kijken. Bij esoterie, leer je van uit jezelf waar te nemen. Esoterie betekent dan ook “van binnen uit”.

Met spiritualiteit, kun je ook op een luchtige manier bezig zijn. Het lezen van boeken, het volgen van een cursus zoals yoga en het genieten van de natuur.

Als je de esoterie luchtig bekijkt en je doet er niet echt wat mee, dan neem je er alleen kennis van, maar je leert er niets van. Ga je het pad van de esoterie op, duurt dit pad de rest van je leven. Conclusie: je zult een completer en gelukkiger mens worden.

5 populaire artikelen

Paranormaal

Dit woord wil niets anders zeggen dan “anders dan normaal”. Met normaal wordt bedoeld; wat is vast gelegd volgens de wetten der natuur. We leven in een maatschappij, waarbij alles wetenschappelijk bewezen moet worden. Kunnen we het niet bewijzen, dan wordt het al snel naar het land van de fabeltjes verwezen of er wordt om gelachen, omdat men geen mening durft te hebben.

Voorbeelden:

Enkele voorbeelden wat onder paranormaal wordt verstaan:

  • Helderziendheid
  • psychokinese (dit is het bewegen van objecten zonder ze aan te raken),
  • waarzeggen (in de toekomst kijken),
  • Contact met overledenen (geesten),
  • en ook het waarnemen van een UFO.

Op spirituele manier

Met spiritualiteit durven en mogen we eindelijk naar ons zelf kijken en weten we dat alle kracht en liefde in onszelf zit. Alles wat we in ons leven tegenkomen en alles wat er is, kan op een spirituele manier worden uitgelegd. Wij wensen u dan ook veel leesplezier en inzicht met de vele uiteenlopende spirituele artikelen op spiritualiteitweb.nl